Kaire Kozlov, Vivika Veski

 

Paluküla mäele rajatava talispordikeskuse valmimine lükkub edasi, kuna Kehtna vallavalitsus ei pidanud oluliseks taotleda suusaradade täiteks vaja mineva mulla võtmiseks luba. Keskkonnateenistuse sekkumise tõttu peatas vallavanem Kalle Toomet mäenõlval pinnasetaastamistööd.

 

Esialgsete plaanide kohaselt pidanuks septembri esimeseks nädalaks Paluküla mäel valmima suusasild, tõstuki aluskonstruktsioon ning viiekilomeetrise suusaraja aluspind. Lume saabudes tuleb loetletule lisaks paigaldada vaid teisaldatav tõstuk. Tõenäoliselt ei jää need plaanid küll teostamata, kuid tähtajad lükkuvad edasi.

 

“Kui siiralt öelda, ei tulnud selle pealegi, et probleeme tekib” nentis Kalle Toomet. “Selle suure asja juures leiti pisike asi, millest kinni võtta – põhjendatult muidugi.” Valla keskkonnaspetsialist Jaan Reim vihjas kohapeal tekkinud vastuseisule isikute tasandil.

 

Ehitusjärgseteks pinnasetaastustöödeks ning tulevase suusaraja korrigeerimiseks otsustas vallavalitsus tuua kattepinnast paari kilomeetri kaugusel asuvast Sonni kruusakarjäärist. “Kui töövõtja küsis, kust me koledatele kohtadele pinnast peale võtame, siis leidsime vallavalitsuses, et selle mõne koorma võime võtta ju siitsamast,” rääkis Toomet. Kuna maa on munitsipaliseerimata, tulnuks maa-ainese kaevandamiseks taotleda keskkonnateenistuselt luba, kuid seda ei tehtud. “Me mitte ei unustanud, vaid me ei tulnud selle peale,” tunnistas vallavanem.

 

Antud töölõigu eest vastutav keskkonnaspetsialist Jaan Reim on neljapäevaks kutsutud keskkonnainspektsiooni, siis selgub, kui suure summa peab vald loa taotlemata jätmise eest trahvi maksma.

 

“Meile tehti ettepanek võtta vastutus eraisikuna, kuid ma vaidlen sellele vastu – mis tehtud, see tehtud”; ei pidanud Toomet õigeks, et vald suurema trahvi kartuses vastutusest kõrvale hoiaks.

 

Sonni karjäär kuulub riigile, munistipaliseerimata riigimaa peal on ka Paluküla mägi. “Riigilt võtame, riigile anname, aga vahe maksab vald kinni,” võttis Toomet juhtunu kokku.