Ellam, Haldi. ARVI SEPP: maailma ei saa üksnes looduseks ja kultuuriks jagada. Raplamaa Sõnumid, 22.04.2015.
Loetav siin:

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=raplamaasonumid20150422.2.11.1