5. novembril toimus foorum «Natura 2000 – jätkusuutliku elukeskkonna nimel».

Foorumi teesidest loeme, et looduskaitse eesmärgiks on väärtustada maastikke, tagada haruldaste elusolendite elupaikade kaitse, säilitada loodusressursid majanduse jätkusuutliku arengu ja inimese tervise tagamise eesmärgil. Natura 2000 raames on lühikese ajaga jõutud kasvatada kaitsealade arvu 314-lt 509-le, mis katavad kokku 16% Eesti territooriumist. On seda palju või vähe, on arengukavadega määratud prioriteetidest lähtuvalt «tehnika küsimus».

Looduskeskkonna alade hulk, mille toimesse inimene ei sekku, kahaneb iga päevaga. Momendil on üldsuse huviorbiidis Paluküla hiiemägi, mille lõhkumine on ette võetud spordirajatiste tarbeks. Seda annab kaudselt seostada ka kellegi majandusliku huviga. Siinkohal oleks vaja asjatundlikku analüüsi, mis arvestaks ka üldsuse huve. Kui ikka raplamaalased on suusarajatiste vastu, tuleb seda aktsepteerida. Või lahti seletada ning kompromiss leida.

Erna Sepp, loodusvaatleja