Lembi Sepp

Paluküla Hiiemäele ei saa rajada ühepäevakasust lähtudes massispordi- ja turismitööstuse ettevõtet. Hävitada on lihtsam kui osata mõõdutunde ja arukusega hoida.

Projektid tulevad ja lähevad. Viimase paari aasta jooksul on endiselt Paluküla-Sillaotsa servamoodustise alalt veetud ära teadmata suunas üks voor ja täidetud kolme sulglohku. Paigaldati üks tõstuk, mille asukoht osutus ebasobivaks. Pärast tekkinud eluohtlikku olukorda tuli trossid maha võtta. Tõstukidetailid seisavad Hiiemäel nii suvel kui ka talvel.

Varsti ei ole võimalik Hiiemäelt leida puutumatut loodust. Paluküla Hiiemäel ei saa lõputult teha pinnasetöid. Jääaja lihvitud pinnasevormid on säilinud tänaseni ja neid ei tohiks hävitada kahekümne esimese sajandi alguses.

Varem kuulus Hiiemägi Paluküla-Sillaotsa servamoodustisena rangete nõudmistega looduskaitse alla. Mäelt on talumehed võtnud 1930. aastatel valla teekohustuse täiteks kruusa. Korra üritati seal pidada motokrossi võistlusi, kuid keskkonnakaitse tegi sellele kohe lõpu. Tekitatud haavad on tänaseks kokku sulamas ümbritseva loodusega. Nüüd aga ripub mäe kohal uus hädaoht. Kehtna vallavalitsus tahab Hiiemäe muuta suurejooneliseks äriettevõtteks.

Paluküla Hiiemäele rajatav puhke-ja spordikeskus ei ole külainimeste algatusel sündinud plaan. Paluküla naabruses Linnaaluste külas toimetavad paar pererahvast turismitaludena. Palukülaski on mõtted liikumas ja mõned seemned idanemas. Otstarbekas on toetada kohapealt tulevaid algatusi, kus inimesed ise on valmis ettevõtmisi eest vedama. Paigutada valla eelarvest miljon krooni suure äririskiga seotud puhkekeskuse rajamisse - see on arusaamatu samm.

Hiiemäele ei ole vaja paigaldada suusatõstukit ega muid tehnilisi konstruktsioone. Iseseisev mäkketõus on see, mis paneb suusataja võimed proovile. Mägi on ju kõigest paarkümmend meetrit jalalt kõrge. Sellises ettevõtmises on paratamatult juba eos sees vastuolud. Paluküla Hiiemägi on püha paik, mida on hoitud ja kaitstud. Hiiemägi kannab endas loodus- ja muinsusväärtust ning pärimuskultuuri ainulaadsust. Hiiemägi on selle paiga pärl oma iseloomulike pinnavormide ja taimestikuga. Paluküla Hiiemägi on sakraalobjekt, kus on ühendatud arheoloogilised ja üldkultuurilised väärtused. Muinsuskaitse esindajatel on senini puudunud ametlik kaasarääkimisõigus. Selleks, et kaitsta kultuuriväärtust, mida Hiiemägi on paljude sajandite, kui mitte aastatuhandete jooksul kogunud, tuleks ta võtta muinsuskaitse alla.

On kena, et Paluküla Hiiemäe jalamile on rajatud komposttualetid, prügi saab panna prügikasti ja auto jätta parklasse. Tõkestada tuleks veel vaid autode pääs mäele ja tähistada Loosalu matkaraja algus. Hiiemägi on nii vaesemate kui ka rikkamate inimeste ühine vara. Seal saab harrastada ainult looduse ja kultuuriväärtustega, s.o meie omakultuuriga kooskõlas olevat tervisesporti.

Ilmunud ajalehes Nädaline