Paluküla hiiemäe kaitsjad üritavad takistada rajatava suusakeskuse tõstukitele ettejäävate puude maharaiumist, kuigi Kehtna vallavanema sõnul on tegevus erinevate ametkondadega kooskõlastatud.

Reedel alustas suusakeskuse rajaja Paluküla hiiemäel tõstetrassile ettejäävate puude mahavõtmist, teatas Delfile Paluküla Hiiemäe Hoiu seltsi esindaja.

Töid alustati hoolimata vaidest, mis on esitatud Kehtna vallavolikogu otsusele suusakeskuse detailplaneeringu kehtestamisest.

Kehtna vallavanema Kalle Toometi vestlusest Delfiga selgub, et hiiekaitsjad jäid vaide esitamisega kolm päeva hiljaks. 26. oktoobril oli vallavalitsus võtnud vastu otsuse ehitustegevust lubada.

"Suusakompleksi rajamisele on kõik vastavad ametid: kohalik omavalitsus, keskkonnateenistus, maavanem, muinsusamet, keskkonnaministeerium andnud oma piirangud ja kitsendused, mida on arvestatud ka ehitustegevuses," sõnas Toomet.

Ehituse detailplaneering esitati 21. septembril ja sellele said eelpoolnimetatud asutused esitada kuu jooksul oma arvamused. Kui paranduseks ettenähtud kuu möödus, kinnitas volikogu 26. oktoobril ehitusplaani.

Hiiekaitsjad aga väitsid Toometi sõnul, et nemad said planeeringust hiljem teada ning seetõttu peaks minema arvesse ka nende 29. oktoobril esitatud vaie. Toomet lisas, et hiiekaitsjate arvates sai kuu täis 29. oktoobril, neil endal aga 21. oktoobril.

Kalle Toometi sõnul ei häiri suusakeskus hiit. "Mis puudutab puude mahavõtmist, siis tegemist pole kasvava metsaga, vaid üksikute 25-30aastaste rabamändidega, mis on karjääris ise kasvama hakanud," lausus Toomet. "Kuna need on tõstukialuse trassi all, siis jah, planeering näeb ette nende mahavõtmise."

Hiiekaitsjate esitatud vaides pole vaidlustatud detailplaneeringu sisulist, vaid peamiselt vormilist külge. "See, mis puudutab sisu ehk planeeringut ennast, seda me oleme erinevate avaliku protsesside juures läbi arutanud nii perekond Seppadega kui ka maavanema juures," lausus Toomet.

"Ettepanekud on planeeringusse ka sisse viidud," nentis Toomet. "Meil polnud enam kahtlust, et midagi oleks viltu ega valesti."

Puudelangetamist peatada üritava Arvi Sepa mobiiltelefon oli reede pärastlõunal postkasti suunatud.

Paluküla Hiiemägi (tuntud ka kui Reevi- ja Taaralepa mägi) asub ajaloolise Harjumaa Rapla kihelkonnas, kehtiva administratiivjaotuse järgi Rapla maakonna Kehtna valla Paluküla külas. Ühte Hiiemäe astangut nimetatakse Reevimäeks, on kirjas Maavalla Koja kodulehel.

Kehtna vallavalitsus plaanib Hiiemäe jalamile ja selle Reevimäe osale ehitada spordi- ja puhkekeskuse. Paari aasta jooksul on ehitatud mäe kõrvale suusasild, silutud buldooseriga mäekülgi ja langetatud metsa.

“Hiied on meie vanimad kaitsealad, kus tuleb hoida rahu ja vaikust. Hiis on paik omaette mõtisklemiseks ja jõu kogumiseks ning paik ühisteks nõupidamisteks, tähtpäevade pühitsemiseks ja palvusteks. Hiies asuvad sageli meie esivanemate kalmud," on kirjas kodulehel avaldatud Paluküla Hiiemäe kaitse vajadust põhjendavad artiklis.

"See, mida puhkekeskuse rajamisel on tehtud või veel plaanitakse Paluküla Hiiemäel teha, vastandub meie põliskultuuri arusaamadele ja väärtushinnangutele. Kehtna vallal oleks aeg unustada kohatu plaan. Selleks, et edaspidi sarnaseid arusaamatusi vältida, tuleks kiiremas korras arvele võtta kõik säilinud pühapaigad ja tagada neile riiklik kaitse," nendivad hiiekaitsjad.

Delfi