15. oktoober 2015

Järelepärimine

1. 14.08.2015 Rapla maavanemale Tõnis Blank'ile saadetud kirjas teatab Kehtna vallavalitsus:
„Kehtna Vallavalitsus on mitmel korral pöördunud disc-golfi pargi rajaja Valtu Spordimaja poole nõudega likvideerida rajatised mälestiselt ja selle kaitsevööndist. 13. augustil 2015. a tehtud suulise korraldusega anti spordimajale rajatiste likvideerimise tähtajaks 01. september 2015. a. Vallavalitsus võtab kontrolli alla märgitud tähtpäevast kinnipidamise spordimaja poolt.“

Palun selgitada, miks Kehtna vallavalitsus eelpool tsiteeritud korralduse andis.

2. Palun selgitada, miks Kehtna valla allasutuse Valtu Spordimaja juhataja Kalju Kalda ei täida vallavalitsuse korraldusi (vt eespool) ning on korraldanud juba üle aasta ebaseaduslikku tegevust (vastavalt keskkonnaameti kirjadele 25.02.2015 ja 29.05.2015).

Lugupidamisega,
Aivar Jürisalu
/allkirjastatud digitaalselt/

----

Vastus:

Hr Aivar Jürisalu                                                 Teie 15.10.2015. a järelepärimine
                                                                              Meie 29.10.2015 nr 12-13/1252-2015-1
                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vastus järelepärimisele

Vastuseks Teie 15.10.2015. a järelepärimisele teatame alljärgnevat.


Oleme arvamusel, et Kehtna Vallavalitsuse poolt suuliste korralduste andmine on igapäevane ja tavapärane juhtimismeetod, mille eesmärgiks saab valdavalt olla küsimuse operatiivse lahendamise tagamine. Korralduse andmise motiivide ja sisuliste kaalutluste kohta Teile selgituste jagamine pole meie arvates põhjendatud.


Võime märkida, et spordimaja juhataja poolt meie korralduse täitmisel on tekkinud takistused, mis seonduvad Muinsuskaitseameti seisukohtadega disc-golfi pargi rajatiste lammutamisega.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Indrek Kullam
vallavanem
Veljo Väärsi See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 489 8821