Keskkonnaamet
Märgukirja esitaja: Aivar Jürisalu
Tiigimäe, Paluküla, 79019, Kehtna vald, Rapla maakond
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel: 489 7058

Märgukiri 29.oktoober 2016

Kehtna valla allasutus Valtu Spordimaja on taotlemas luba metsaraieks Kehtna vallas Palukülas Hiiemäe kinnistul. Seoses Valtu Spordimaja kavandatud raietega juhib märgukirja esitaja Keskkonnaameti tähelepanu järgnevatele asjaoludele.

1. Käesoleval ajal toimub Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja uuendamine. Kaitse-eeskirja ekspertiisis soovitati Paluküla Hiiemäel moodustada sihtkaitsevöönd, kus metsaraie oleks keelatud.

2. Kõnnumaa looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu1 järgi on kavandatava Paluküla piiranguvööndi üheks kaitse-eesmärgiks Paluküla Hiiemäe ajaloolis-kultuurilise ilme säilitamine. Paluküla Hiiemägi on ajalooline looduslik pühapaik. Metsaraie looduslikus pühapaigas on vastuolus tavadega ning rikub loodusliku pühapaiga ilme ja keskkonna pühapaiga kasutajate jaoks. Antud asjaolu tuleks metsateatise menetlemisel arvestada.

3. Paluküla Hiiemäel on registreeritud loodusdirektiivi metsaelupaigad (Natura elupaigad) ning loodusdirektiivi ja linnudirektiivi lisades loetletud liigid ja teised kaitsealused liigid, mida kavandatud raied võivad kahjustada. Elupaikade ja liikide kaitsmine on Natura ala (Kõnnumaa loodusala, Kõnnumaa-Väätsa linnuala) ja kavandatava Kõnnumaa looduskaitseala oluline kaitse-eesmärk (vt ka kaitse-eeskirja eelnõu § 1).

4. Hiiemäe kinnistul on inventeeritud kaitsealuste liikide tõmmulendlase ja põhja-nahkhiire elupaigad. Ulatuslik metsaraie võib kahjustada tõmmulendlase toitumis- ja varjeala. Täpsema hinnangu saamiseks võiks Keskkonnaamet pöörduda erialaeksperdi Lauri Lutsari poole, kes määras Hiiemäe kinnistul käsitiivaliste liigid.

5. Märgukirja esitajale teadaolevalt on Tartu Ülikooli vanemteadur Piret Lõhmus Paluküla Hiiemäel inventeerinud vääriselupaiga indikaatorliike, andmed edastatakse Keskkonnaametile. Keskkonnaametil tuleks nimetatud asjaolu uurida ning metsateatise menetlemisel arvestada.

6. Valtu Spordimaja kavandatud raiete aluseks on metsamajandamiskava, mis vastavalt metsaregistrile on valminud 2011. aastal. Pärast metsamajandamiskava koostamist on Hiiemäe kinnistul kaitsekorralduskava ja kaitse-eeskirja koostamise käigus 2012. aastal inventeeritud Natura metsaelupaigad ning leitud kaitsealuseid liike, millega metsamajandamiskava ei saanud arvestada.. Tulenevalt märgitud asjaolust ei ole metsamajandamiskavaga antud soovitused adekvaatsed.

Kaalutlusotsuse õiguspärasuse eelduseks on tõesed (alg-)andmed ja võimalikult täpsed erialaekspertide hinnangud.

Märgukirja esitaja palub Keskkonnaametil toodud asjaolusid kaalutlusotsuse langetamisel arvestada.

Lugupidamisega


Aivar Jürisalu, Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing

/allkirjastatud digitaalselt/

---------------------------------------------------------

Käesolevat märgukirja ja Keskkonnaameti vastust sellele võib avaldada.

 

 

 1 http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=8;68547593;est;eelisand;;&comp=objresult=dok&obj_id=-259052696