Teabenõue 29.09.2017:

Teabenõue

29. septembril 2017

Kehtna Vallavalitsus

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Palun saata mulle e-postiga MTÜ Paluküla Klubi poolt EAS-ile Piirkondade konkurentivõime tugevdamise programmi 25.09.2017 esitatud järgmised dokumendid.

1. Taotlusvorm.bdoc

Lisadokumendid:

2. Omafinantseeringut tõendavad dokumendid:

Omafinantseeringut tõendavad dokumendid.bdoc

3. Hinnakalkulatsioon:

Hinnakalkulatsioon_Eelprojekti hinnapakkumine.msg

Hinnakalkulatsioon_Eelprojekti hinnapakkumine_02.pdf

Hinnakalkulatsioon_Eelprojekti hinnapakkumine_03.pdf

Hinnakalkulatsioon_Ehituse detailne hinnakalkulatsioon.bdoc

Hinnakalkulatsioon_Hooldusmasina hinnakalkulatsioon.pdf

Hinnakalkulatsioon_Kuumajoogikeskuse

hinnakalkulatsioon.msg

Hinnakalkulatsioon_Omanikujärelevalve

hinnakalkulatsioon.pdf

Hinnakalkulatsioon_Projekti koondeelarve_03.xlsx

Hinnakalkulatsioon_Põhiprojekti hinnakalkulatsioon.zip

4. Hankeplaan:

Hankeplaan.xls

5. Load, kooskõlastused ja ettekirjutused:

Load, kooskõlastused ja ettekirjutused_Projekteerimistingimused.bdoc

6. Keskkonnamõjude hinnang:

Keskkonnamõjude hinnang.pdf

Keskkonnamõjude hinnang_03.pdf

7. Ehitusprojekt:

Ehitusprojekt_Ehitusprojekt eelprojekti staadiumis (fotod).zip

Ehitusprojekt_Ehitusprojekt eelprojekti staadiumis

(fotod)_02.zip

Ehitusprojekt_Ehitusprojekt eelprojekti staadiumis.zip

8. Analüüs:

Analüüs_Analüüs sotsiaalmajandusliku mõju kohta_02.xls

9. Finantsanalüüs:

Finantsanalüüs.xlsx

10. Omandiõigust tõendavad dokumendid:

Omandiõigust tõendavad dokumendid_Valla kinnituskiri.bdoc

Vajadusel palun saatke materjalid mitme kirjaga, ühe kirja maksimaalne maht, mis e-postiga mulle saab saata on 50 MB.

Lugupidamisega

Aivar Jürisalu

/allkirjastatud digitaalselt/

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

________________

 

Kehtna vallavalitsuse vastuskiri 06.10.2017:

 

KEHTNA VALLAVALITSUS

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Aivar Jürisalu Teie 29.09.2017 nr

Paluküla Meie Kuupäev digitaalallkirjas nr 8-2/1065-2017-1

Teabenõue: vastuskiri

Vastuseks teie teabenõudele teatame, et MTÜ Paluküla Klubi esitas EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi 2.vooru tähtajaliselt Paluküla „Haldjamaa“ projekti.

EAS-il on vastavalt selle programmi reeglitele aega 90 tööpäeva projektiga tutvumiseks, vajadusel lisadokumentide nõudmiseks ja rahastamise kohta otsuse tegemiseks. Antud projekti korral hakkas 90 tööpäeva kehtima alates 25.09.2017. Kehtna Vallavalitsuse arvates kuulub „Haldjamaa“ projekti dokumentide sisu avaldamine nende hindamise faasis MTÜ Paluküla Klubi, kui projekti autori ja EAS-ist rahastuse taotleja pädevusse.

Teie poolt soovitud „Haldjamaa“ projekti dokumentide loetelust on valla pädevuses esitada 2 dokumenti, mis puudutavad Kehtna valla poolset võimalikku omafinantseeringut ja projektiga seotud maa kasutamisse andmist. Need dokumendid rakenduvad ainult positiivse rahastamise otsuse korral ja on lisatud teabenõude vastusele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Indrek Kullam

Vallavanem

Lisad

Varri Väli 489 8832'

_______________

Märgukiri (08.10.2017):

 

Esitaja: Aivar Jürisalu

 e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


 08.10.2017

Kehtna Vallavalitsus

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Märgukiri

29.09.2017 pöördus märgukirja esitaja Kehtna vallavalitsuse poole teabenõudega, küsides Palukülas Hiiemäe kinnistule kavandatud arendusega „Haldjamaa” seotud dokumente. Vastuseks teabenõudega küsitule saatis Kehtna vallavalitsus 06.10.2017 mõned väheinformatiivsed dokumendid, enamuse küsitud dokumente jättis Kehtna vallavalitsus saatmata.

Arendust „Haldjamaa” kavandatakse avalikku ruumi (Kehtna vallale kuuluv Hiiemäe kinnistu), avaliku raha (EAS-i PKT programm ja Kehtna vald) eest. Vastavalt Kehtna valla ajalehes Valla Vaatleja augustis ilmunud teabele1 on Kehtna vald toetanud taotluse koostamist: "Vallavalitsus otsustas eraldada MTÜ-le projekti tähtaegseks (25.09.17) esitamiseks sihtotstarbelist toetust 10 000 eurot./.../ Kui projekt „Haldjamaa“ osutub edukaks ja saab EAS-i rahastuse, eraldab vald MTÜ- le täiendavalt veel 10 000 eurot. Märgukirja esitaja on Hiiemäe kinnistu vahetu naaber st kavandatud tegevusest vahetult ja otseselt puudutatud isik.

Palun Kehtna vallavalitsusel selgitada, miks jäeti valdav osa teabenõudega küsitud dokumente saatmata. Kui Kehtna vallavalitsus veenvalt ei selgita ja (õiguslikult) ei põhjenda küsitud dokumentide saatmata jätmist kaalub märgukirja esitaja kohtusse pöördumist (kohustamiskaebus).

Lugupidamisega

Aivar Jürisalu, Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing

/allkirjastatud digitaalselt/

1http://kehtna.kovtp.ee/documents/380625/583201/Valla_Vaatleja_nr233_august_2017.pdf/36ffe91d-9acc-4c75-bd0b-1610afbcb06b