Keskkonnaamet

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

11.06.2018

Avalik selgitav kiriKeskkonnaamet on koostanud Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja uuendamiseks eelnõu. Kehtna vallavalitsus ja Paluküla Klubi saatsid Keskkonnaametile 15.05.2018 kirjad, milles teatavad vastuolekust kaitse-eeskirja eelnõule.

Käesoleva kirja esitaja juhib tähelepanu järgmistele asjaoludele.

1. Paluküla Klubi üritab kirjaga luua muljet, et esindab Paluküla elanikke. Paluküla Klubi liikmetest (kirja esitajale teadaolevatest) ei ela reaalselt keegi Palukülas, formaalselt (sissekirjutus) võib olla elab. Keskkonnaametil peaks olema võimalus märgitud asjaolu kontrollida. Kirja esitajale ei ole teada, et Paluküla elanikud oleksid väljendanud vastuseisu Hiiemäe sihtkaitsevööndi moodustamisele. Paluküla Klubi poolt 15.05.2018 saadetud kirjale märgitud aadress on vale, Paluküla Klubi paikneb Lelles.

2. Oma kirjas käsitleb Paluküla Klubi kaitse-eeskirja huvigruppide kokkuleppena. Kaitse-eeskiri ei ole huvigruppide kokkulepe, kaitse-eeskiri on õigusakt, millega riik teostab looduskaitselist avalikku huvi. Huvigruppide soove ja ettepanekuid saab arvestada juhul, kui need ei ole vastuolus riikliku looduskaitselise avaliku huviga (mida esindab kaitse-eeskirja uuendamisel Keskkonnaamet) ja kaitse-eesmärkidega. Kirja esitajale tundub,et kaitse-eeskirja aetakse segamini planeeringuga, mida võib käsitleda huvigruppide kokkuleppena.

3. Kaasaegne looduskaitse on teaduspõhine ja teadmiste põhine, mitte emotsioonipõhine. Tulenevalt Haldusmenetluse seadusest on (kahetsusväärselt) emotsionaalne õiendamine (Paluküla Klubi, Illar Olesk) muutunud kaitse-eeskirja menetluse paratamatuks osaks. Emotsionaalne õiendamine ei tohi mõjutada kaitse-eeskirja, aga kahtlemata on igal inimesel õigus (Haldusmenetluse seadus) emotsionaalselt õiendada.

4. Kaitse-eeskirja teaduspõhisus ja teadmiste põhisus tuleneb peamiselt kaitse-eeskirja uuendamiseks koostatud ekspertiisist. Kui võrrelda kaitse-eeskirja eelnõud ekspertiisi soovitustega, siis on Keskkonnaamet Paluküla osas arvestanud ekspertiisi soovitusi väga tagasihoidlikult. Kehtna vallavalitsuse ja Paluküla Klubi etteheide Keskkonnaametile, et kaitse-eeskirja eelnõu on liiga karm, ei ole ekspertiisiga võrrelduna põhjendatud. Keskkonnaametil on ekspertiisi soovituste arvestamisel kaalutlusõigus, kuid Riigikohus on väljendanud seisukohta, et Keskkonnaamet ei saa ekspertiisi soovitusi ignoreerida (nagu soovivad Kehtna vallavalitsus ja Paluküla Klubi).

Ekspertiisi soovituste tõrjumiseks on kaks võimalust:

a) Esitada teaduspõhiseid ja teadmiste põhiseid keskkonnaalaseid vastuargumente. Kehtna vallavalitsuse ja Paluküla Klubi kirjades teaduspõhiseid ja teadmiste põhiseid keskkonnaalaseid vastuargumente ekspertiisi soovitustele ei ole.

b) Ekspertiisi soovitusi saab tõrjuda, kui soovituste järgimine rikuks kellegi õigusi või piiraks kellegi vabadusi. Nimetatud võimalus eeldab väga täpset ja selget juriidilist põhjendatust, mida Kehtna vallavalitsuse ja Paluküla Klubi kirjades ei ole.

5. Võrreldes kehtiva kaitse-eeskirjaga on kaitse-eeskirja uuendamisel riiklikule looduskaitselisele avalikule huvile lisandunud üleeuroopaline looduskaitseline avalik huvi, sest tegemist on üleeuroopalisse kaitsealade võrgustikku kuuluva Natura 2000 alaga. Loodusdirektiiv on Natura alade ja Natura aladel paiknevate natura elupaikade kaitsmisel üsna karm, mida kinnitab ka Euroopa Kohtu praktika.

Kirja esitaja ei eelda kirjale vastamist.


Lugupidamisega

Aivar Jürisalu

Paluküla hiiemäe vahetu naaber

Tiigimäe, Paluküla küla


/allkirjastatud digitaalselt/