Kehtna vallamajas 06.01.04.

Osalejad:

Alar Noorvee, OÜ Alkranel, keskkonnaekspert
Marek Sammul, Pärandkoosluste kaitse ühing, projektijuht
Andres Anderson, Raplamaa Keskkonnateenistus, looduskaitse peaspetsialist
Reeli Susi, Raplamaa Keskkonnateenistus, looduskaitse spetsialist
Hetti Kask, Raplamaa Keskkonnateenistus, juhataja
Kalle Toomet, Kehtna vallavanem, osales ainult sissejuhatavas osas
Rein Tamme, Paluküla puhke- ja spordikeskuse projektijuht
Heik Past, Kehtna valla maanõunik
Ülari Luisk, Kehtna valla keskkonnaspetsialist
Kaja Mõtsnik, Kehtna valla heakorraspetsialist
Tõnis Kurisoo, OÜ Valtu Projekt juhataja
Rein Vood, Paluküla elanik, ettevõtja
Alar Soo, Keskkonnainspektsiooni Järvamaa osakond, juhtivinspektor
Leo Parve, Rapla MV, inspektor
Lembi Sepp, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing
Arvi Sepp, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing
Matis Song, Nädaline, ajakirjanik
Peeter Mürk, Nädaline, fotograaf, osales ainult sissejuhatavas osas

Maha kirjutatud diktofonilindistuselt. Vabandust, kui esineb ebatäpsusi. Edasi on püütud anda olulisemad mõtted.

Koosoleku sõnavõtud