Keskkonnaminister Villu Reiljan
Keskkonnaministeerium
Toompuiestee 24
15172 Tallinn

Kultuuriminister Urmas Paet
Kultuuriministeerium
Suur-Karja 23
15076 Tallinn

Muinsuskaitseameti juhataja kt. Agne Trummal
Muinsuskaitseamet
Uus tn 18, 10111 Tallinn

7/690 07.12.2004

Pöördumine Paluküla Hiiemäe ning hiite kaitse asjus

Eestimaa Looduse Fond (ELF) toetab noorte teadlaste ja keskkonnakaitsjate pöördumises esitatud põhjendusi, mille alusel ei nõustuta Raplamaal, Kehtna vallas, Kõnnumaa maastikukaitsealal asuva Paluküla puhke- ja spordikeskuse rajamisega (vt. Tausta).

Enne pöördumatuid muutusi Paluküla Hiiemäel, mille tooks kaasa praeguse projekti järgi puhke- ja spordikeskuse rajamine - Hiiemäe reljeefi muutmine, kaevetööd tõstukite püstitamiseks, Hiiemäe ümbruse täisehitamine jne - kutsutakse viidatud pöördumises ametnikke ja avalikkust arutelule ja koostööle, eesmärgiga säilitada pärandmaastik ning keskenduda tõsiselt tervisesportlaste, loodusesõprade ja ajaloohuviliste seisukohtadele.

Leiame, et kavandatav puhke- ja spordikeskuse detailplaneering on Paluküla Hiiemäele nii keskkonnakaitse kui muinsuskaitse huvisid ja ekspertide seisukohti arvestades liiga mastaapne ja sobimatu. ELF ei pea õigeks Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmist pelgalt kavandatud puhkekeskuse loomise eesmärgil.

Oleme seisukohal, et arvestades hiite üldiselt halba olukorda ning seadusandliku kaitse puudumist on vajalik algatada hiite kaitse programm ning toetame Maavalla Koja poolt Kultuuriministrile saadetud vastavat ettepanekut. Samuti on ELFi looduskaitseeksperdid valmis osalema nimetatud programmi elluviimisel, eeldades, et selleks leitakse ka vajalikud rahalised vahendid ja toetus.

Eeltoodust tulenevalt palume:

- kontrollida puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu ning ehitustegevuse alustamise seaduslikkust ja astuda vajalikud sammud seaduserikkumiste kõrvaldamiseks;

- kontrollida Paluküla puhke- ja spordikeskuse rajamisel seni toimunud Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja rikkumisi – toetame Nõmme Tee Seltsi poolt kirjas 26.11.2004 väljaöeldud seisukohti;

- tagada vastavalt muinsuskaitseseadusele ja looduskaitseseadusele Paluküla Hiiemäe kui ajaloolise väärtusega maa-ala ja maastikukaitseala säilimine ning mitte rahuldada Kehtna Vallavalitsuse taotlust Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmiseks;

- algatada ministeeriumidevaheline hiite kaitse programm.

Lugupidamisega,

Toomas Trapido
juhatuse esimees

Koopiad: Maavalla Koda, Rapla Maavalitsus, Kehtna Vallavalitsus.