Teie:  06.03.2006
Meie: 13.03.2006 nr 9-5/1838

Lp Lembi Sepp

Vastuseks Teie päringule teatame, et Raplamaal Paluküla hiiemäel asuv palukuklaste elupaik ei ole Keskkonnaregistrisse kantud.
Need elupaigad on võimalik kanda Keskkonnaregistrisse juhul kui Riikliku
Looduskaitsekeskuse Harju-Rapla regioon tellib vastava inventuuri ja esitab selle
alusel meile andmed.


Marika Arro
KKM ITK loodusbüroo
peaspetsialist