14.03.2016 esitati vaie Keskkonnaameti Keskkonnaameti 11.02.2016 nõusolekule linttõstuki paigaldamiseks Palukülas.
Vaide tekst:

Vaie_Paluküla_tõstuk.pdf

 

Keskkonnaameti vastus (otsus vaide tagastamise kohta):

KeA_käskkirja_2016_mall_AK_0.pdf