21.04.2006 Kinnisvaraärimees tahab ehitada Purtse hiiemäele linna

t_purtse.gifEile, neljapäeval, 20. mahlakuud toimus Lyganuse vallavalitsuses ymarlaud, kus arutati AS Eesti Era taotlust ehitada ajaloolisele Purtse hiiemäele ja selle kõrvale kuni 50 eramut. Kohati tuliseks kiskunud mõttevahetusel osalesid arendajate, Lyganuse Vallavolikogu ja Vallavalitsuse ning Mavalla Koja esindajad ja Purtse kylavanem.

Seni põllumajandustootmisega tegelenud ja valdavalt väliskapitalile kuuluv suurmaaomanik AS Eesti Era soovib ehitustegevuse tarvis algatada detailplaneeringu maatulundusmaa elamukruntideks jagamiseks. Maaomaniku palgatud kinnisvarafirma Vanem VS juhataja Aksel Rüütel tutvustas arendusplaani, mile kohaselt rajataks 15,11 ha suurusele Sarapiku maaüksusele kuni 50 väikeelamuga kyla koos teede, tehnovõrkude ja haljastusega. Krundil asuvad kivikalmed korrastatakse. Rüüteli sõnul olevat ta Tartus vestelnud spetsialistiga, kelle kinnitusel ehitus hiiemäge ja kalmeid ei kahjusta. Spetsialisti nime ei soostunud Rüütel siiski avaldama.

Purtse külavanem Juho Põld teatas, et kylarahvas pole asumi ehitusega nõus. Ta esitas kylaelanike 101 allkirjaga pöördumise, milles peetakse kavandatavat ehitust lubamatuks. Kirjas seisab: “ Purtse Hiiemägi on yks paremini säilinud muistsete eestlaste pyhapaiku. Tegemist on unikaalse kompaktse muististe kompleksiga. Sellisena on ta väärtuslik ajalooline ja kultuuriline mälestusmärk ning kohaliku ajaloo- ja kultuurimälu säilitamisel äärmiselt oluline. Oleks lubamatu rajada Purtse Hiiemäele ehitisi, mis muudavad sealset miljööd ja risustavad hiiekompleksi.”

Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik kõneles, et Purtse hiiemäe kohta on säilinud silmatorkavalt palju rahvapärimust. Hiiemägi ja lisaks veel 7 kivikalmet, Uku allikas ja hiiepärn kuuluvad muinsuskaitse alla. Lisaks leidub mäel mitmeid teisi rahvapärimuslikke paiku nagu näiteks Kohtunikkude kyngas, tantsukoht, Kõnemeeste kynkad jm. Kavandatav asum kahjustab hiit kui pyhapaika ja kultuuripärandit kindlasti oluliselt.

Lyganuse vallavanem Indrek Saluvee sõnas, et kinnisvaraarendus kui selline on vajalik, kuid praegune asukohavalik on vale. Seda näitab ka kyla- ja kihelkonnaelanike ja maausuliste vastuseis ehitusele. AS Eesti Era valduses on laialdased maa-alad, kus kinnisvara saab arendada ka ilma kultuuriväärtusi ja keskkonda kahjustamata.

Vallalvolikogu esimees Evald Männiksaar toonitas, et vald esindab oma rahvast. Ta tutvustas kahte hiiemäe asjus saabunud kirja. Lüganuse Tagaküla Seltsing oli kogunud enam kui 170 Lyganuse kihelkonna elaniku allkirjad pöördumisele, milles kõneldakse mäe kultuurilisest ja looduslikust väärtusest ja palutakse jätta hiiemägi rahule. Ka Alutaguse Memento saadetud kirjas palutakse säilitada hiiemägi senisel kujul. “Loodetavasti on tegu üksnes kellegi ahne ärimehe ideefiksiga, millel ei ole antud teoks saada. Oleks mõeldamatu, et Hiiemäelt avanev imeilus looduslik panoraampilt risustatakse massilise ehitusega. Seda enam, et tegu on riikliku kaitse all oleva muinashiiemäe ja kalmetega” seisab kirjas.

Kinnisvaraärimees  Aksel Rüütel polnud avaldatud teabe ja seisukohtadega nõus. Ta teatas, et on korralik luterlane ja kiriku liige. Talle on eraomand pyha. Lyganuse vald ei käituvat eetiliselt, kui ei nõustu kavandatava projektiga. Tegu olevat nähtavasti korruptsiooniga. Lisaks olevat rahvas mässule õhutatud. “Me teeme teile siia hiielinna” lubas Rüütel. Tema projekti õnnestumisel saaks ka naabruses asuvad kinnistud elamukruntideks jagada, põhjendas ta.

Purtse hiiemägi on umes 1,4 km pikkune ja 20 m kõrgune põhja-lõuna suunaline moreenseljandik, mis lõpeb mere ääres järsu Hiiekaldaga. Mäelt avanevad kaunid vaated Soome lahe rannikule ja Purtse kindluselamule.

Sarnaselt Purtse hiiemäele on langenud kinnisvaraarendajate löögi alla ka Kunda ja Palukyla hiiemägi ning Panga hiis. Puudulikult toimiv riiklik muinsuskaitse korraldus jätab tegeliku kaitse tagamise praegu pahatihti omavalitsuste ja vabayhenduste kanda.

Kas algatada Purtse hiiemäele elamuehitust võimaldav detailplaneering või mitte, otsustab Lyganuse Vallavolikogu järgmisel nädalal.

 

Maavalla Koda