Saksamaal Vilmi saare looduskaitsealal 02. – 06.11.2011 toimunud töökohtumisel otsiti võimalusi, kuidas Euroopa kaitsealadel võtta arvesse vaimseid ja sealhulgas usulisi väärtusi.

Saksamaa looduskaitseameti Vilmi rahvusvahelise looduskaitseakadeemia korraldatud töökohtumisel (Spiritual Values in European Protected Areas: implications for management and communication) osales ettekannetega nii kaitsealade valitsejaid kui ka kodanikuühenduste esindajaid 12 Euroopa riigist. Konsultandiks oli kutsutud Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) kaitsealade komisjoni kultuuriliste ja vaimsete väärtuste töörühma Delose algatuse esindaja. Delose algatus tegeleb pühapaikadega tööstuslikult arenenud riikides.

Käsitleti looduslike ja vähem looduslike pühapaikadega arvestamist kaitsealadel. Ettekanded olid nii islami (Bosnia), kristlike (eelkõige kloostreid ümbritsevad looduslikud alad) kui ka kohaliku pärimusliku loodususu (Eestis maausu ja Soomes saamide) pühapaikade kohta. Eestist oli kutsutud Maavalla Koda, ettekande pidas Arvi Sepp Maavalla Koja hiite toimkonnast. Ta tutvustas Eesti ajalooliste „looduslike pühapaikade valdkonna arengukava 2008 – 2012”, selle täitmisel esile kerkinud küsimusi ja jätkamise võimalusi. Nii IUCNi Delose algatuse esindaja kui ka moodustatava looduslike pühapaikade algatuse (sacrednaturalsites.org) esindaja tõstsid esile IUCN-UNESCO looduslike pühapaikade juhendi tõlke ilmumist eesti keeles ja loodulike pühapaikade valdkonna arengukava, mis vaatamata raskustele on eeskujuks, juhul kui seda suudetakse jätkata.

Põlised looduslikud pühapaigad (hiied ja väiksemad) on riiklike looduskaitsealade eelkäijateks, neil on loodus olnud omaalgatuslikult paremini kaitstud kui ümbritsevatel majanduslikult kasutatavatel aladel. Siiski ei arvestata praegu mitme looduskaitseala kategooria puhul looduslike pühapaikadega. Nõupidamisel leiti, et ka kaitsealade külastajad huvituvad looduskaitsealade vaimsest küljest ning neile võiks anda võimaluse vaimse mõõtme tajumiseks ja oma ellu kaasavõtmiseks.

 

Lisainfo: Arvi Sepp, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing

arvi.sepp[at]mail.ee, tel: 56606912