Härjapea koja juhatus kutsub kõiki maa- ja taarausulisi ning hiiesõpru kooljakuu kolmandal päeval (03.11.) kell 12 Paluküla hiiemäele hingedeaja püha pidama. Pöördume üheskoos esivanemate ja jumalate poole, et paluda kaitset meie maale ja pühapaikadele. Ohus on ka Paluküla hiiemägi, mida ähvardab jätkuvalt suuremahuline metsaraie.

Hiies peetakse meeles esivanemate tavasid. Pühapaika minnakse puhta ja kainena. Eelmisel õhtul tuleb käia saunas või end muul moel puhtaks pesta. Selga tuleks panna puhtad, soovitavalt valged või heledad rõivad. Samavõrra oluline kui väline on ka vaimne puhtus. Pühapaika minnakse ja seal ollakse puhta meele ja heade mõtetega.

Ühisele söögilauale võib tuua natuke kodumaist (hea kui kodus valmistatud) ja puhast toitu-jooki, mis on värske ning lahti lõikamata. Pakutakse ka putru ning peab silmas pidama, et kaasa toodud söök-jook tuleb kohapeal ära tarvitada. Hiiepuudele sidumiseks sobib looduslikust kiust lõng või pael.

Härjapea koda ühendab Harju-, Järva- ja Läänemaa juurtega inimesi, kes väärtustavad esivanemate pärandit ning püüavad seda edasi kanda. Maausk on valdavalt isiklik ja perekondlik, peitudes keeles, igapäevastes tõekspidamistes ja tavades ning isikliku eluringi ning kalendri pärimuslikus tavandis. Hiiepaikasid ja muid looduslikke pühapaiku külastavad inimesed valdavalt eraviisiliselt. Tasapisi on siiski taastumas ka ühiste hiiepühade tava.

Paluküla hiiemägi on oma pinnavormilt ning vaimselt tähenduselt Maavalla loodeosa üks tähtsamaid hiiepaiku. Mägi asub Kõnnumaa looduskaitsealal ning mäe ülemine osa on võetud muinsuskaitse alla. See aga ei taga pühapaigale kaitset. Lage- ja valikraiete, pargistamise, spordiradade ehitamise ja suurvõistluste korraldamise tõttu on mäe seisukord viimasel aastakümnel oluliselt halvenenud. Ilmselt on valitsejatel kavas põlisrahva pühapaik jäädavalt hävitada. Käesoleva aasta alguses andis Keskkonnaamet Kehtna vallaasutusele loa hiiemäelt ja selle ümbert 2300 tihumeetri metsa langetamiseks.

Lähem teave Paluküla hiiepüha kohta: Aela Olev 5298327 ja Arvi Sepp 56606912