Kommentaar allolevale artiklile (2010. aasta maikuus):

sihtasutuse eelnõud Kehtna vallavalitsus ei avalikustanud (teabenõudele vastati eitavalt, mis aga polnud seadusevastane Andmekaitse Inspektsiooni hinnangul), sihtasutust ei loodud. Projekteerimise hanke sai vallavolikogu liikmele kuuluv ja varemgi keskust projekteerinud OÜ Valtu Projekt, projekt maksis üle poole miljoni krooni.

 

Kehtnas luuakse puhke- ja sporditegevuse sihtasutust

Tiia Truu, Nädaline  12.02.2009

1. veebruarist haldab Paluküla puhke- ja spordikeskust Valtu spordimaja. Üleeile vaatas Kehtna vallavalitsus läbi ja edastas volikogu eestseisusele loodava sihtasutuse dokumendid. Sihtasutuse põhikiri peaks jõudma volikogusse esimesele lugemisele märtsikuus.

 

Terve artikkel: Nädaline