t_paluk_pressile.gifPalukyla hiiemäel soditi mõne nädala eest  spordiradade ääres oranži värviga kymneid eri suuruses puid ja põõsaid, keda Kehtna vallavalitsus kavatseb maha raiuda. Teiste hulgas kavatsetakse langetada seda hiiemäe nõlva ehtiv suur ja mitmeharuline hiiekask. Vallavalitsuse ametnike sõnutsi on puud märgistanud Palukyla puhke- ja spordikeskuse haldaja Valtu Spordimaja.

Palukyla hiiemäel oleva suusaraja laiendamise kysimus on olnud yleval juba pikemat aega, kuid avalikkuse ette jõudis see alles puude sodimisega. Puude mahavõtmiseks pole vallavalitsusele seni luba andnud ei Keskkonna- ega Muinsuskaitseamet. 

Kehtna vallavalitsus on esitanud Muinsuskaitseametile uue taotluse nelja kuuse ja yhe männi raideks sellelt Palukyla hiiemäe osalt, mis on arheoloogiamälestisena võetud muinsuskaitse alla. Raiumissoovi põhjendatakse vajadusega säilitada suusaraja kvaliteeti. Vallavalitsuse töötajate sõnul ei lase okaspuud lund suusaradadele sadada.

Kuna Palukyla hiiemäest on muinsuskaitse all vaid selle tipp, puudub muinsuskaitseametil otsustusõigus võimalike raiete yle hiiemäe suuremas osas, mis jääb hetkel väljapoole arheoloogiamälestise ala. Kuna Palukyla hiiemägi asub Kõnnumaa maastikukaitsealal, otsustab ylejäänud hiiepuude langetamise Keskkonnaamet.

Pilt: Spordikeskuse rajamise ettekäändel on aastate jooksul suur osa Palukyla hiiemäest lagedaks raiutud.

Allikas: Maavalla Koda

spacer.gif