Rapla maakonna ajaleht kirjutab uuesti Lelle lumelauahuviliste poolt loodud MTÜ Paluküla Klubi soovidest Paluküla hiiemäel.

Liisi Mölder.  Paluküla klubi arendab piirkonna parimat mäekeskust. Raplamaa Sõnumid. 05.03.2014

Sarnane artikkel ilmus kolme nädala eest.

Lauri Mölder avaldab artiklis jällegi soovi, et mäel võiks olla linttõstuk, kuna mäest üleskõndimine raiskavat energiat. Klubi eestvedaja tänab Pipelife OÜ-d, kes on andnud lumelauduritele trikkide tegemiseks torusid ja Baltem AS-i, kes aitas hiiemäe servale paigaldada sportlastele soojaku riiete vahetamiseks ja puhkamiseks.

"Pikemas perspektiivis sooviks MTÜ arendada Paluküla terviklikuks vabaajakeskuseks: mäetõstuki, toitlustusvõimaluse, sporditarvete laenutuse ja loodusmajaga. „Samas oleks see ideaalne koht ka teiste kultuuriürituste korraldamiseks,“ rääkis Rika Mölder."

Lisaks peetakse oluliseks märkida, et "Paluküla arendamise projekt", mis vastavalt Paluküla klubilt saadud infole tähendaks linttõstuki paigaldamist, osaleb ka Eesti Energia korraldatud noorte ettevõtlikkusideede konkursil ENTRUM.

Uudis eelmise artikli kohta: http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=&id=5143&op=lugu

 

Kommentaar Paluküla hiiemäe hoiu seltsingu poolt:

tõstuk oleks loodusliku pühapaiga seisukohast sobimatu ja tooks mäele juurde tehiskekskonda, masinaid. Pole selge, kas antud kohta sellist tõstukit saaks ikka paigaldada ilma mäeprofiili muutmata. 

MTÜ Paluküla klubi tegevute ülevaade on nende projektiaruandes.

Muuhulgas selgub seal, et taotleti luba kunstlume tegemiseks, mis tuleb hiiemäe hoidjatele ebameeldiva üllatusena. Õnneks lumetegemiseni MTÜ Paluküla klubi ei jõudnud.

Rajatisi on planeeringute ja projektidega kavandatud hiiemäele ja selle kõrvale kavandatud hulgim. Looduskaitsealal asuv Paluküla hiiemägi on hiis ehk looduslik pühapaik ja paljud tulevad siia just loodust, rahu, vaikust nautima. Kindlasti on osapooled valmis arutama plaane ja oma seisukohti põhjendama ja oma tulevikunägemust jagama, aga kõiki erinevaid osapooli (nt. tegevuse naaber, Maavalla koda) pole kavadest teavitatud ja nendega asju arutatud. Tegevuse naaber leiab, et kavandatav tegevus on sobimatu. Paluküla hiiemäe hoidjad soovitaksid sarnaseid projekte ellu viia mujal, Lokuta poole jäävates Panga mägedes või rajada tehismägi nt. Vanakõrtsimäele, mis asub Lelles Lokuta tee ja Viljandi maantee risti juures. Senini pole kehtetuks tunnistatud suuri arendusplaane Paluküla hiiemäel ja selle ümbruses. Nagu ka artiklist selgub on ka Lauri Mölderi loodud MTÜ Paluküla klubi eesmärgiks suurem puhke- ja spordikeskus.

Lisainfo: Arvi Sepp, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing

arvi.sepp[at]mail.ee, tel: 56606912