Veski, Vivika. Noorte projekt lõi Paluküla vaidluse taas lõkkele. Raplamaa Sõnumid. 26.03.2014.

Artikli algus siin.

26. märtsi Raplamaa Sõnumites kirjutab Vivika Veski MTÜ Paluküla Klubi Paluküla hiiemäge puudutavate plaanide tõttu tekkinud vastuoludest. Allpool artiklis toodu selgitus Paluküla hiiemäe hoidjate vaatevinklist.

Artiklis on ära toodud Maavalla Koja pressiteade.

Lauri Mölder üritab artiklis oma ENTRUM-i projekti ja tulevikunägemust igati õigustada. Samas, nagu on kirjas Maavalla Koja pressiteates, ei ole MTÜ Paluküla Klubi oma projekte kavandades suhelnud maausuliste inimeste ja organisatsioonidega (Maavalla Koda). 

Artiklis nimetab Lauri Mölder, et on vestelnud "kohalikke maausulisi esindava Toivo Sepaga".  Lumelaudurite ENTRUM-i projektipäevikus on seda kohtumist nimetatud lausa "kohtumiseks maausulistega". Siiski ei esindanud Toivo Sepp kohtumisel kedagi ega kuulunud ka maausulistesse organisatsioonidesse.

Lauri Mölder väidab ka: "Samuti oleme mäe keskuse plaane arutanud kohalikel külakoosolekutel Lelle ja Paluküla piirkonnas ning elanikud on ideed selgelt toetanud." Lauri Mölder jätab rääkimata, et tegevuse vahetu naaber on selgelt väljendanud korduvalt vastuseisu MTÜ Paluküla Klubi poolt kavandatava arendustegevuse suhtes, muuhulgas ka ENTRUM-i konkursi žüriile saadetud märgukirjas. Ka mõned teised piirkonna elanikud on välja öelnud, et nad ei soovi Palukülla sellist spordikeskust nagu MTÜ Paluküla klubi oma nägemustes näeb.  MTÜ Meie Lelle asutamisele eelnenud koosolekul avaldati ka arvamust, et hiiemäe kahjustamise vältimiseks tuleks kaaluda kunstmäe rajamist Lelle aleviku servale Vanakõrtsimäele või Panga mägede piirkonda Lelle ja Lokuta vahel.

---

Lisainfo: Arvi Sepp, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing
arvi.sepp[at]mail.ee, tel: 56606912