Paluküla hiiemäe naaber saatis ENTRUM-i konkursi žüriile (koopiad MTÜ-le Paluküla Klubi ja Kehtna Vallavalitsusele) 20. märtsil 2014 märgukirja, milles avaldas oma seisukohad MTÜ Paluküla Klubi plaanide kohta. Vaata märgukirja siit.

Kirjast selgub, et Lauri Mölder ei ole tegevuse naabri, Aivar Jürisaluga, kordagi ühendust võtnud. Paluküla elanik leiab, et kavandatav tegevus halvendaks tema elutingimusi ja rikuks looduslikku pühapaika. Lisaks toob kirja saatja välja, et Lauri Mölder esitab enda uue ideena juba 2009. aastal Kehtna vallavalitsuse tellimusel valminud linttõstuki projekti.

---

Lisainfo: Arvi Sepp, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing
arvi.sepp[at]mail.ee, tel: 56606912