Ilmus persoonilugu Arvi Sepast, kes on rohekm kui 10 aastat tegelenud  Paluküla hiiemäe kaitsmise-hoidmisega.

Ellam, Haldi. ARVI SEPP: maailma ei saa üksnes looduseks ja kultuuriks jagada. Raplamaa Sõnumid, 22.04.2015.

Loetav siin:http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=raplamaasonumid20150422.2.11.1

Artiklis räägib Paluküla hiiemäe hoidmisega tegelev Arvi Sepp, et Paluküla hiiemäel peaks säilima loodus ja inimkoormus ei tohi olla liiga suur. Sellepärast leiab Arvi Sepp, et kavandatud rajatised ja ehitised sportlaste ja külastajate jaoks ei sobi hiiemäele ja kohe selle kõrvale.