Hiiemäel 16. mahlakuud
Hiiemäel 16. mahlakuud

Keskkonnaamet on leidnud, et ilma nende kooskõlastuseta rajatud disc-golfi rajad hiiemäel on ebaseaduslikud:

Kiri Kehtna vallavalitsusele 29.05.2015:

"Keskkonnaamet on seisukohal, et Hiiemäe katastriüksustele
katastritunnustega 29202:003:1501 ja 29202:003:1502 rajatud discolfi
rajad on ebaseaduslikud ehitised."

ja

"Palume Hiiemäe katastriüksustele katastritunnustega 29202:003:1501 ja 29202:003:1502 püstitatud discolfi rajad sealt eemaldada."


14.08.2015 Rapla maavanemale Tõnis Blank'ile saadetud kirjas teatab Kehtna vallavalitsus:
„Kehtna Vallavalitsus on mitmel korral pöördunud disc-golfi pargi rajaja Valtu Spordimaja poole nõudega likvideerida rajatised mälestiselt ja selle kaitsevööndist. 13. augustil 2015. a tehtud suulise korraldusega anti spordimajale rajatiste likvideerimise tähtajaks 01. september 2015. a. Vallavalitsus võtab kontrolli alla märgitud tähtpäevast kinnipidamise spordimaja poolt.“

Rapla maavanem jättis 19.08.2015 kirjaga järelevalvemenetluse algatamata, eeldades, et Kehtna vallavalitsus eemaldab disc-golfi rajatised lubatud ajal.


15.10.2015 seisuga on kõik disc-golfi rajatised (korvid, matid, juhendavad kaardid ja prügikastid) endiselt hiiemäel. Keskkonnainspektsiooni poole on koruvalt pöördutud (esimest korda 19.10.2014), kuid nende menetlus pole lõpule jõudnud. Disc-golfiga kaasnes ka korduv masinatega niitmine, mis asjatundjate hinnagul kahjustab niiduelupaika.

Lähem teave: Arvi Sepp (Paluküla hiiemäe hoiu seltsing), tel 56606912