Tänavust hingedeaja hiiepüha Paluküla Hiiemäel (Rapla khk) peame sel
pühapäeval, 1. kooljakuud (hingedekuu, nov.).

Koguneme mäel kl 11.

Ootame hiie sõpru lähemalt ja kaugemalt.

Teeme lõket, keedame putru, laulame mõne regilaulu, kõnnime mäel,
kuulatame ja meenutame.
Kl 12 hingedeaja talitus.

Kaasa võiks võtta veidi süüa, mida kodusemat, seda parem.

Kohtumiseni Palukülas!

Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing ja Härjapea koda

Arvi Sepp
tel 56606912

----

Pressiteade:

Hingedeaja hiiepüha Paluküla hiiemäel

Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsingu ning Maausuliste ja Taarausuliste
Härjapea koja pressiteade 28.10.2015

Tänavust hingedeaja hiiepüha Paluküla hiiemäel (Rapla mk) peame sel
pühapäeval, 1. kooljakuud (1. nov). Koguneme mäel kl 11. Ootame hiie
sõpru lähemalt ja kaugemalt. Teeme lõket, keedame putru, laulame mõne
regilaulu, kõnnime mäel, kuulatame ja meenutame.
Kaasa võiks võtta veidi toitu, mida kodusemat, seda parem.

Kell 12 algab hingedeaja talitus, mida juhib Ahto Kaasik.

Hiis vajab jätkuvalt teie toetust, sest Rapla maakonna uues projektis
"Kõnnumaa külastuspiirkond" (Piirkondade Konkurentsivõime Tugevdamise
programm) on Paluküla hiiemäe alla ja küljele taas planeeritud
Teenindusmaja (Mäemaja), palliplatsid ja kunstlume tootmine. See kõik
segaks hiie rahu ja kahjustaks kokkuvõttes Hiiemäge kui looduslikku
pühapaika.

Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing ja Härjapea koja juhatus
Arvi Sepp
tel 56606912
palukyla.maavald.ee

Foto: Keskkonnaamet ja Muinsuskaitseamet soovitasid disc-golfi rajatised
Hiiemäelt maha võtta.