Paluküla hiiemäel toimus pühapäeval hingedeaja püha, mida kajastas TV3 uudistes: Paluküla hiiemäel toimus pühapäeval hingedeaja püha, mida kajastas TV3 uudistes: http://www.tv3play.ee/sisu/seitsmesed-uudised-2015/671128?autostart=true

Palvuse järel toimus häiriv intsident, kui disc-golfi mängijad lennutasid oma kettaid kokkutulnute sekka ja käitusid agressiivselt.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja MÄRGUKIRI
04.11.2015

Tänavu 1. novembril toimus Raplamaal Kehtna vallas Paluküla Hiiemäel hingedeaja palvus. Maausuline palvus toimus Maausuliste ja Taarausuliste Härjapea Koja eestvõtmisel, osales paarkümmend maausulist, sh Maavalla Koja vanem. Palvus möödus viisipäraselt, kuid selle järel ilmus Hiiemäele ebaseaduslikult paigaldatud discgolfi rajale kaks rühma, kelle visatud ketas tabas ühe maausulise jalga, teine lendas väikese lapse peast napilt mööda. Tekkinud sõneluses arvasid mängijad, et kodalased segavad neid ja peaksid lahkuma, sest asuvat rajal.


Agressiivsed mängijad lõhkusid ühe vihmavarju ning lõid jalaga elektroonilist aparatuuri sisaldavat pappkarpi.Hiiemäel olev discgolfi rada läbib muinsuskaitsealust ala ning vähemalt kolme korvi mahavõtmist soovivad nii muinsuskaitseamet kui keskkonnaamet. Keskkonnaamet on teinud ettekirjutuse Hiiemäelt, kus on ühtlasi kaitsealune niidu-elupaik, kõik discgolfi rajatised ära viia. Paraku pole selleks midagi siiani ette võetud, samas kui nt Pirital on augusti lõpus maastikukaitsealadel discgolfi rada suletud.

Sellesarnaste konfliktide edaspidiseks vältimiseks soovitab Maavalla Koda peatada mistahes arendustööd
Paluküla hiiemäel, k.a Raplamaa piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavasse esitatud projekti „Kõnnumaa külastuspiirkond“ Paluküla-osa. Uute tehniliste rajatiste ehitamise puhul hiiemäele või selle lähedusse soovitakse sinna meelitada veel suuremaid rahvamasse. Sel juhul suureneb analoogsete konfliktide oht veelgi, lisaks suureneb kaitseala inimkoormus. Suusatamise-kelgutamise ning tervisejooksu vastu Hiiemäel Maavalla Koda ei ole.


Lisaks soovime, et uues Kõnnumaa looduskaitseala kaitse-eeskirjas kehtestataks Paluküla (hiiemäe) sihtkaitsevöönd (vastavalt eeskirja ekspertiisi soovitusele), mis kaitseks paremini hiiemäe vaimset ja looduslikku pärandit.

Madis Iganõmm (allkirjastatud digitaalselt)
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja vanem

Seda juhtumit kajastasid ka Postimees ja Kylauudis.ee ja TV3.

 

 

Eha Metsalliku kirjutis:

Kohalviibijana Hiiemäel 1. novembril - ehk UMB-USKLIK prügikorjaja maausuliste Hingedepüha aegu Paluküla Hiiemäel.
Samaaegselt viibis Hiiemäel 5 seltskonda. Kõnelesin kõigiga, väljaarvatud kurtide seltskond - kes Hiiemäel maausulistele hingedeaja kokkusaamisel sügavat ebaviisakust üles näitasid.

* Tavaliselt on puudega (antud juhul kurdid) inimesed tähelepanelikud ja tagasihoidlikud - kuid neil oli juhendaja poolt antud korraldus kogu disk-kolfi rada läbida antud juhendile - numbrite järjekorras ja vist võistlusena. Kui oleksin seda vähegi aimanud, et kurdid - võivad ka pimedad olla - oleksin esimesena nende juurde rutanud...

* Veel oli Hiiemäel kolmest noormehest koosnev seltskond - kes pani valjult kaasasoleva " muusika - midagi arvutimänge saatva tümpsu taolist - lõputa loo Hiiemäe jalamile üürgama.... ise samaaegselt madalamal asuvatesse korvidesse kettaid loopides - just samaegselt maausuliste talitusega. Kuid kaasasolevast maausuliste pöördumisest paistab, et see tugeva tuule tõttu ülesse mäe otsa ei kostnud.

* Kuid see tümps hakkas närvidele - Hiiemäele tulnud sünnipäevaliste seltskonnale - kes tolle noormeeste grupi korrale kutsusid. Nimelt ühel Jaanil oli just 1. novembril sünnipäev ning ta oli toonud kõik oma sugulased ja õed peredega (rääkisin neist ühe õe Tiinaga pikalt) Hiiemäele sünnipäeva pidama - Valtu Spordimajast saadud kettaid loopides. Kui nad oleksid teadnud, et toimub hingedeaja püha tähistamine oleksid nad tulnud veidi hiljem, mitte samal ajal maausulistega. Neil oli plaanis mäeotsas olla, kuna aga seal oli teine üritus - siis nad hoidusid viisakasse kaugusesse.

* Veel liikus siin ja seal üks "ametnike" rühmitus... kes stende uuris ning midagi omavahel arutas.....

MIS SIIS MIND KURVASTAB ja mu südame niii raskeks teeb?

Hiidne Hiiemägi, oma loodusrikkusega on läbi aastatuhandete, igal aastaajal - kohalikku põlisrahvast /metsarahvast/loodusrahvast/kunglarahvast/spordirahvast rõõmustanud ja sügavat imetlust /austust äratanud. Too paik tõmbab inimesi ligi. Tänu imeliste inimeste loodusarmastusele on see püha mäemürakas jõudu andnud - kasvõi maarahva kuningatele 1343 - kes ainult siitkaudu Paide pääsesid.
See annabki sellele kohale vägevuse ja ülima õrnuse - et siia tullakse kosuma/tarkust saama/lahendusi otsima ja leidma.
Rannarahvas teeb oma lõkked mereäärde - et need võimalikult kaugele paistaksid.....
Siin Palukülas saab üks 20 aastaste noormeeste seltskond E Liidu projektiraha ning põline - tuhandeid aastaid vana lõkkekoht kolitakse mäelt minema. Tekitatakse n. ö. läbukohakene tuhandete eurode eest parkla kõrvale - tiigitaha. JA ONGI KÕIK!

Noormehed ei viitsi mäeotsa puid tassida nagu teevad seda maausulised - viies oma väe lõkkesse erinevatest kodudest kümneid puuliike. 1. novembri väelõkkesse toodi minu koduntki sületäis kuivanud pihlaka halge. Kuid seaduskuulekad maausulised, kes olla juba lõkketegemise eest 100.- eurot trahvi saanud hoiavad oma tulekese madala.


Olen vaba inimene ning ma ei talu fanaatiliselt seaduskuulekaid - selle tõttu hulkusingi Hiiemäel 1. novembril prahti korjates ringi ja suhtlesin erinevate seltskondade ja imeliste inimestega.

Veel üks näide tule tähtsusest õiges kohas - osalesin ka suure TULE TEE TULE-MISE lõkke tegemisel ehk Kaali meteoriidi langemise tee tähistamisel - kuhu joone peale Paluküla Hiiemägi täpselt jääb...põlises lõkkekohas - lõkke tegemisel. Hiljem saabujatele paistis tuli kevadöös paari km kaugusele kätte.

PALVE kõigile ametkondadele-
kui teie hulgas mõtlevaid inimesi peaks veel leiduma...
Põline - püha lõkkekoht - olgu vanas kohas Hiiemäel tagasi ning ka need palgid seal ümber....kuhu kunglarahvas saaks maha sööma istuda - kui too rahvas tahab/ läheb laande lauluga!
Ühtki laant meil uue vabariigi sünnipäevaks enam järel ei ole jäänud ning kontorikatk on ka metsloomad hävitanud - nii, et mõnigi püha paik võiks ometi põlisena säilida.

Ning vähemalt ülemised disk-golfi korvid olgu sealt põlise lõkkekoha ümbert koristatud....

Eha Metsallik
6.11.2015