Laupäeval kuulutati Tartus Eesti Rahva Muuseumis Hiie väe tunnustamise syndmusel välja käesoleva aasta Hiie sõber. Valimiskogu otsus kõlas: „Hiie sõbra aunimi antakse Ahto Kaasikule pikaajalise töö eest looduslike pyhapaikade väärtuse toomisel meie rahva teadvusse, teenete eest mitmete pyhapaikade hoidmisel ja kaitsmisel ja esimese maarahva hiiekultuuri tutvustava teose "Põlised pühapaigad" eest.“

Syndmuse avas Maavalla Koja vanem Madis Iganõmm, kes rõhutas, et inimene on osa hingestatud loodusest ning et meil on vedanud, sest mäletame veel oma põliseid looduslikke pyhapaiku. Samas antakse Eestis raieluba umbes 30 000 raielangile aastas. „Raiete järjekord on jõudnud juba ka Palukyla hiiemäele, kust soovitakse maha võtta umbes 2500 pyha hiiepuud,“ lisas Iganõmm.

Eraldi tänati hiiesõbralikke ettevõtmisi ja austati hiite kuvavõistluse paremaid töid.

Teiste seas tänati Kristina Ehinit osalemise eest filmis "Eesti looduslikud pühapaigad" ja Paluküla hiiemäe eest seismise eest.

Paluküla hiiemäe hoidjad on Ahtolt saanud palju nõu ja abi pühapaiga hoidmisel ja ühiste koosviibimiste läbiviimisel.

Soovitame seda iga-aastast sündmust neile, kes tahavad kuulda pühapaikadest, hiitest rohkem teada saada ja kohtuda teiste inimestega, kes loodusest ja hiitest lugu peavad.

Uudis Maavalla Koja lehel ja kuvasid sündmuselt.

Artikkel Kristiina Ehinist ja filmist "Eesti looduslikud pühapaigad"