TV3 uudistes 29.12.2016 olnud lugu saab vaadata siin:

Maausulised on kardinaalselt vastu valla plaanile raiuda Paluküla hiiemäel puid

Märkus: antud juhul on oluline, et Paluküla hiiemäest on muinsuskaitse all vaid väike osa ja Muinsuskaitseamet tegeleb piiride uuendamisega. Ka komisjon, mis selgitab välja raja seisukohast ohtlikud puud, tegeleb vaid muinsuskaitse all olevas osas olukorra hindamisega. Maavalla koda ja Paluküla hiiemäe hoiu seltsing on teinud ettepaneku, et lubasid raieks ei antaks enne kui Muinsuskaitseamet on piiride uuendamise lõpetanud:

http://palukyla.maavald.ee/dokumendid/5058-05-12-2016-10229-taotlus-metsaraie-loa-andmise-peatamiseks-ja-metsaraie-keelamiseks-palukula-hiiemael-konnumaa-maastikukaitseala-27-11-2016