Kehtna vallavanema ülesandel tegelvad Kehtna vallavolikogu komisjonid  Paluküla hiiemäe kinnistu (hiiemägi ja lähiümbrus) võimaliku müügi teemaga, teavet selle kohta võib lugeda:


1) Majandus-, ettevõtlus- ja keskkonna komisjoni 14.09.2022. koosoleku protokoll


https://atp.amphora.ee/kehtnavv/index.aspx?o=106&o2=242159&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=majandus&itm=303682&clr=history&pageSize=20&page=1


2) Artikkel Raplamaa Sõnumites (19.10.2022)


 https://sonumid.ee/2022/10/19/vald-molgutab-motteid-konfliktse-palukula-muumisest/

Tasuta lugemise võimalus:
https://dea.digar.ee/?a=d&d=raplamaasonumid20221019.2.4.7&e=-------et-25-raplamaasonumid-1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-vald+m%c3%b5lgutab+m%c3%b5tteid------------

3) Kehtna vallavolikogu istung (19.10.2022)

Protokoll: https://atp.amphora.ee/kehtnavv/index.aspx?o=106&o2=242159&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=volikogu&itm=306539&clr=history&pageSize=20&page=1


Video: alates 3.49.40

https://www.youtube.com/watch?v=E5veounJqB0

----

4) Kultuuri- ja sporditöökomisjoni 12.10.2022 koosoleku protokoll nr 4

https://atp.amphora.ee/kehtnavv/index.aspx?itm=307193


5) Külade komisjoni 10.10.22 koosoleku protokoll
https://atp.amphora.ee/kehtnavv/index.aspx?itm=306856


6) 06.10.22 Haridus- ja noorsootöökomisjoni protokoll nr 11
https://atp.amphora.ee/kehtnavv/index.aspx?itm=305420