Lõke Palukülas1
Lõke Palukülas1
Eha Metsalliku mõtisklus:
Tere


Tegime 29.03 jälle Paluküla Hiiemäel n.ö. Lennu-lõket. - Nagu palju aastaid varemgi  - ka corona aastad kaasa arvatud. Väega mõnus lõke tähistaeva all - tänavu polnud isegi valgusreostust. Kuna ka Paluküla Hiiemägi asub oletatava Kaali meteoriidi (15301450 eKr) langemise  trajektooril. Teeme lõket  Lennart Meri sünnipäeva aegu -  kuna tema raamatutes Hõbevalge ja Hõbevalgem kirjeldatud /uuritud Ultima Thule - kus 4.saj. enne Kr. kreeka maadeuurija   Pytheuse nimetab arvatavasti  Saaremaad Kaali meteoriidi langemise koha pärast Thuleks... Lihtsalt  on 29. märts üks väärikas päev teha Hiies lõket meie Põhjamaa põlisrahvaste uurija, või lihtsalt kõigi põlisrahvaste auks...Kuid sellest ma ei tahtnud kirjutada!!

Kogu Paluküla Hiiemäe ajaloolise lõkkekoha ümbrus ja kogu mägi on roomikute jälgedega kaetud. Mäe külgedel on kamarat "silutud".. Puudel, kus olid Hiiele kohased lõngad, annid või paelad on oksad maha saetud. Järjekordne raske - eriti jämedast puutüvest Hiiemäe lõkke ääres puhkamiseks/ istumiseks seatud pakk, mida kasutatakse aastaringi - on 15 m eemale põõsastesse nügitud, traktoriga  lükatud- - Järjekordne istumisvõimalus - kuna eelmised lõkkeäärsed palgid- istekohad veeretati korduvalt mäest alla - siis tahus / tegi üks mees ~5 aastat tagasi tõesti  vinge puhkepaku - mida inimene liigutada ei suudaks..

Edasi tuleb minu itk!

Aga meie rahvas on endiselt viisakas, alandlik, heatahtlik , leplik, sõbralik, arendajatele tänulik --- nagu on harjunud, leppinud üle Eestimaa iga saja meetri taguse lageraie langiga. - See on ju  positiivne / progress- kaasaegne arendus!  Arvatavasti toob just sinna - põlisesse lõkkekohta,  tõstuk edaspidi rahva - Hiiesõbrad saavad ka kindlasti tasu eest, kokkulepitud päeval mäele istudes sõita, TORE JU!. Projektirahad on 4 aastaks kaasaegsed ehitised kindlustanud. 

 Ainult minu jaoks on mõtlemapanev see, kuidas vaikselt libiseb kogu põlisrahva Olümpos, KÕIGILE kuuluv  püha mägi /kohati veel liigirikas looduski eraisikutele - pereäri tegemiseks.  90% rahvast ongi positiivselt meelestatud - tore, et teevad, tore, et arendavad, tore, et suudavad taotlusi ja projekte kirjutada. Tore, et kindlustavad omale töö - tore, et suudavad mingitele puukallistajatele koha kätte näidata!. Tegelikkuses on meie rahvas kahjuks, lihtsalt tuim - loodusest võõrandunud

Austuse ja vabandustega, Eha Metsallik

---

Kehtna vallavalitsusega sõlmitud lepingu alusel on Paluküla Hiiemäe kinnistul terviseradade ja rohumaade hooldaja MTÜ Lumider: https://atp.amphora.ee/kehtnavv/index.aspx?itm=242521