t_01_18_bV.gifPaari kuu eest toimus Rapla kihelkonna Paluküla hiiemäel indiaanlaste ja maarahva ühispalvus. Püha toimingut juhtis lakota rahvusest palvejuht Aloysius Weasel Bear. Hiiemäe kaitseks ja inimeste meelte selitamiseks pöörduti nii kõneldes kui lauldes Ameerika ja Eesti põliselanike jumalate ja kaitsevaimude poole ja toodi neile tagasihoidlikke ande. Ühise eesmärgi nimel peetud palvusel põimusid erinevate rahvaste tavad.

Lakotast palvejuht valis tähtsa toimingu jaoks välja ajaloolise lõkkekoha, kus kohalikud elanikud on pühi leedo- ehk jaanitulesid põletanud kaasajani välja.

Indiaanlased jagasid muret Paluküla hiiemäe saatuse pärast, sest oma kodumaal on nemadki pidanud kaitsma esivanemate pühi mägesid puhke- ja suusakeskuste rajajate eest. Põliselanike mured võitluses juurtetu massikultuuriga on üle maailma sarnased. Palvusel osalenud hopi naine Mona Polacca meenutas oma rahva tarkust: „Enne suuri otsuseid on tarvis iga kord mõelda seitse põlve ette. Meie oleme olemas tänu sellele, et meie peale mõeldi seitse põlve tagasi.

Paluküla hiiemägi on ajaloolise Harjumaa suurejoonelisemaid looduslikke pühapaiku. Loode-Eesti kõrgeima mäe kohta on säilinud rohkesti pühadusest, palvetamisest ja ohverdamisest kõnelevat pärimust. Folkloristide hinnangul annab see tunnistust püha mäe laiast tuntusest ja tähtsusest.

Kuigi hiiemägi asub Kõnnumaa maastikukaitsealal ja on muinsuskaitsealune objekt, planeerib Kehtna vallavalitsus selle nõlvale ja kõrvale suurejoonelist puhke- ja spordikeskust. Eelmise aasta sügisel hoidsid mäe jalamile laagri püstitanud pärandmaastiku kaitsjad ära buldooseritööd hiiemäel. Tallinna halduskohus võttis menetlusse kohalike elanike kaebused kavandatava mäesuusakeskuse suhtes.