Täna, teisipäeval, 27. septembril toimus Tallinna Halduskohtus Paluküla hiiemäe juhtumi teine kohtuistung. Kohus otsustas asja sisulise arutamise edasi lükata. Järgmine istung toimub 28.02.2006. a. Kaebuse esitajale võimaldatakse tutvuda täiendavate tõenditega, mis saabusid kohtule istungi eelõhtul, 26. septembril.

Samas ei mõjuta istungi edasilükkumine plaanitava mäesuusakeskuse rajamist, sest keskkonnamõjude hindaja soovituse järgi ei oleks mäetõstukite süvendi mäkke lõikamine hilissügisel, otsuse võimaliku jõustumise ajal enam lubatud.

Arendajatest Kehtna valla esindajad pidasid vajalikuks üle kontrollida Paluküla hiiemäe toetuseks allkirja andnud isikud. Väidetavalt oli allkirju kontrollinud Kehtna valla töötaja leidnud nimesid, mida ei ole kantud Eesti Vabariigi rahvastikuregistri andmebaasi, näiteks Katku Villu. Praegu on kohtule esitatud 1826 allkirja koopiad. Kehtna vallavalitsuse esindajate nõudmisel soovib kohus tutvuda allkirjade orginaalidega.

Järgmisel kohtuistungil 28.02.2006. a. toimub asja sisuline arutamine. Tallinna Halduskohus soovib asja siis lõpetada ja minna otsust tegema.

Kehtna vallavalitsus on planeerinud Paluküla hiiemäele mäesuusakeskuse koos kahe mäetõstukiga, kunstlumehüdrantidega, motelli ja spordiväljakutega.

Pärimusmaastiku- ja looduskaitsjad on mures Paluküla hiiemäe (Hiiemäe ja Reevimäe) põliste väärtuste säilimise pärast. Läinud aasta 8. novembril hoidsid mäele kogunenud inimesed ära buldooseri sõitmise üle kaitsealuse kuklasepesa. Kohtus vaidlustatud ehitusloal oli Raplamaa keskkonnateenistuse juhataja kooskõlastus.

Maavalla Koda