Täna asustati Raplamaal Palukülas ümber neli palukuklaste pesa, kuna sipelgapesad oleks ette jäänud Paluküla Hiiemäele rajatava spordi-ja puhkekeskuse ehitusele.

 

Siirdamist teostanud, EPMÜ Taimekaitse Instituudi putukate ökofüsioloogia laborijuhataja Ants-Johannes Martin ütles Rohelisele Väravale, et pesade siirdamine on vajalik seetõttu, et mäeküljel tehtud lageraie oleks sipelgapesad jätnud lagedale lõõskava päikese kätte ning sellises olukorras palukuklased ellu ei jääks. Samuti oleks lageraie jätnud sipelgad nälga.

 

Kehtna vald kavatseb rajada Kõnnumaa maastikukaitseala piiranguvööndis asuvale Paluküla Hiiemäe lõunapoolsele nõlvale, mis on tuntud ka Reevimäena, uue spordi- ja puhkekeskuse. Samas pole Kehtna vald detailplaneeringut spordi- ja puhkekeskuse rajamiseks veel kehtestanduki.

 

Hiiemäele mastaapse spordi- ja puhkekeskuse rajamise vastu on Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing, kelle hinnangul muudaks mäeküljele tõstukite ehitamine Hiiemäe profiili, samuti ei sobiks plaanitavad ehitised kokku ala traditsioonilise kasutusega ning muudaksid oluliselt maastiku ilmet.

 

Seltsi liikmed on teinud ettepaneku rajada keskus väiksemas mahus ning ilma tõstukiteta, arvestades maksimaalselt sobivust looduskeskkonnaga. Samuti on mäele rajatava keskuse osas sõna võtnud Maavalla Koda, kuivõrd mõnedel andmetel on tegemist hiiemäega. Muinsuskaitseameti nõukogu on otsustanud teha kultuuriministrile ettepanek võtta osa mäest muinsuskaitse alla.

 

Roheline Värav