t_photo74.gifMaavalla Koda avas veebis näituse Muhumaa looduslikest pühapaikadest ja nende uurimiseks läinud aasta sügisel korraldatud välitöödest.

Piltidel tutvustatakse 26 erinevat pühapaika – allikaid, kive, üksikuid puid ja hiisi, mida muhulased vanasti on kasutanud või mõnel pool tänapäevalgi kasutavad. Samas tutvustatakse põgusalt paikadega seotud pärimust.

 

Maavalla Koda koos Eesti Kirjandusmuuseumi  ja Tartu Ülikooli arheoloogia kabinetiga uuris kaks nädalat kestnud välitööde käigus enam kui kolmekümmet pühapaika. Need mõõdistati, pildistati, kirjeldati ja kanti GPSi abil kaardile. Muhu põlismaalastelt salvestati pärimust: ligi 30 tundi heli ja 10 tundi videoüesvõtteid. Ettevõtmise õnnestumisele aitasid kaasa Muhu Muuseum, Tihuse turismitalu ja Muhu maamõõtjad.

 

Muhu pühapaigad torkavad silma ohverdamiseks ja ravimiseks kasutatud kivide rohkuse poolest. Veel 1930. aastail olid pühad kivid sedavõrd elavas kasutuses, et uurijatele neist tavaliselt ei kõneldud. Usk moaljakivide ehk maahaldjakivide erilisse ja tervendavasse väesse kestab saarel edasi tänapäevalgi.

 

Saarel leidub üllatavalt hästi säilinud hiiepaikasid, mis on elukohaks paljudele haruldastele taimedele. Paraku on Muhumaa enam kui 70 pühast või selles seoses tähenduslikust paigast kaitse all vaid mõniteist.

 

Kevadel kavatsetakse välitöid jätkata sest ligikaudu pooled teadaolevad paigad ootavad veel uurimist.

 

Vaata näitust

 

 

Maavalla Koda