28. südakuud avatakse Soomes Turu Kultuurikeskuse Ullakko galeriis fotonäitus Memmed ja hiied ehk pühad salud.

 

Mari ja udmurdi pühi salusid tutvustav näitus toob esile soome-ugrilaste vana looduskäsitluse. Näitus on kummardus vanaemadele, kes on hoidnud alal pärimuse ja andnud selle edasi uutele põlvkondadele, teatavad korraldajad.

 

t_Marilohmus.gifNäitus on koostatud piltidest, mida Ulla Valovesi Hõimurahvaste sõprade ühendusest ja kirjanik Olli Tammilehdo tegid 2001. a. suvel Mari, Udmurdi, Eesti ja Soome pühapaikades. Jäädvustati salusid, seal toimunud talitusi ja naaberkülade elanikke.

 

 

Näitus pole üksnes etnograafiline vaade saludele. Piltidest ja neid täiendavast jutust sünnib jõud, mis äratab küsimuse meie enda loodustunnetusest, inimeseks ja põlisrahvaks olemisest.

 

Loodushoidlik ja jätkusuutlik maailmavaade ning -elulaad on iga terve identiteedi, kultuuri ja ühiskonna väärtuslikum osa. Paraku on suur osa maailmast neist väärtustest eemaldunud. Nii meie kui tulevaste põlvede heaolu sõltub meie võimest seada korda inimese ja keskkonna suhted. Soome-ugrilaste põline looduskäsitlus võib olla võti, mis aitab maailmal selleni jõuda.

 

Keskkonnaga arvestamine algab ikka inimese meeles. Pühad salud hoiavad keskkonnahoidlikku mõtte- ja elulaadi ärkvel nii pühadel aegadel kui argistes toimetustes. Pühapaigad pole kaja minevikust. Haavatud keskkonnaga maailmas on neil kindel koht ja sõnum.

 

Arvati, et Stalini-aegne surutis hävitas loodususu. 1990. aastate kultuuriline vabanemine tõi aga pühapaigad metsade sügavusest taas elujõulisena esile. Just saludes peetavad pühad tometused tugevdavad väikerahvaste soome-ugrilist identiteeti ja ühtekuuluvust täna kõige enam.

 

Eripalgeliste ja mitmekesiste metsadena on pühad salud tähtsad ka keskkonnahoiu seisukohalt. Sageli on nad küla ainsaks vanaks metsaks. Salud ja muud pühapaigad on ökosüsteemi säilitamisel tähtsad just veeolude, loodusliku mitmekesisuse ja kalade juurdekasvu suhtes.

 

Nagu Eestis, nii Soomeski on pühi salusid nimetatud hiiteks. Kristluse survel sai hiis Soomes kurja ja halvaendelise tähenduse. Kuigi hiietraditsioon on Soomes katkenud, leidub sealgi hiiega seonduvaid kohanimesid.

 

Turu kandis on teada vaid mõned hiied. Näiteks Rusko hiis, Liedo hiis, Paimio hiis ja Pertteli hiis.

 

Viimased uurimused Soomes on toonud teateid üllatavalt paljudest pühadest puudest, mida üksikud inimesed või pered mäletavad ja hoiavad.

 

Soome identiteet ja elulaad on metsaga tugevalt seotud. Tuntud kunstnikud ja teised loojad ammutavad sealt jõudu. Mets on soomlastele tähtis elatusallikas ja puhkekoht. Marja- ja seeneajal võib metsast leida vaat et kogu rahva memmest ettevõtte juhini.

 

 

Näituse “Mummot ja hiidet eli Pyhät lehdot” avamine toimub 28.01. kl 13.00. Näituse avamisel esitavad Tuija Kuopanmäki Kalevala laule ja Julia Kaprina mari kandlelugusid ning laulu. Kohe peale näituse avamist saab vaadata mari režissööri Aleksei Aleksejevi filmi Püha mägi. Seejärel saab vestelda läinud aastal Aleksis Kivi Seitse venda mäemari keelde tõlkinud Aleksei Aleksejeviga tõlkimisest ja olukorrast Marimaal.

 

Radokuu jooksul toimub näitusel teisigi sündmusi:

 

02.02. Helen Kallio: soome looduskäsitlus – esitlus.

08.02. Leena Laulajainen ja Svetlana Hämäläinen: Mari luuleõhtu

15.02. Tuija Kuoppamäki: soome-ugri põlisusud – sissejuhatus.

 

Õhtud algavad kl 18.00, sissepääs tasuta.

 

Näituse korraldavad Sukukansojen ystävät ry ja Ullakko galerii. Näitus on avatud 24. radokuuni.

Turu Kultuurikeskus asub Vanha Suurtori tn 3. Näitus on avatud esmaspäevats teisipäevani kl 12 – 19 ja laupäeval, pühapäeval kl 11 – 17. Sissepääs tasuta.


 

Maavalla Koda

 

Vaata lisaks:

 

Näitus

 

Turu Kultuurikeskus