Kagu-Eesti unikaalsed ristipuud toodi kaardile 95.jpg

Folkloristid, Eesti Roheline Liikumine ja Regio kandsid Kagu-Eestis säilinud unikaalsed ristipuud kaardile. Virtuaalset ristipuude kaarti ja kaardistustööde käigus valminud fotonäitust «Kagu-Eesti ristipuud» tutvustatakse homme kell 12.00 Võru Instituudis.

Kagu-Eesti matustel on tavaks surnut kodust kalmistule saates lõigata okas- või lehtpuusse lahkunu mäletuseks ristimärk. See ürgvana komme on seotud uskumusega puust kui hinge asupaigast. Nelja Kagu-Eesti maakonna teedel on kujunenud välja oma traditsioonilised ristilõikamise paigad – kas ristimetsad, küla ristipuud või perepuud.

2005. aasta sügisel kaardistasid folkorist Marju Torp-Kõivupuu, Tiit Torp ja Liis Keerberg Eesti Rohelisest Liikumisest välitöödel suurema osa Kagu-Eesti ristipuudest ning koostöös AS Regioga valmis ristipuude veebikaart. Kaart on avalik ja mõeldud kasutamiseks eelkõige pärandkultuurihuvilistele, maaomanikele, planeerijatele, metsameestele ja ametnikele. Ristipuude kaardistamise välitöödel pildistati ka valdav osa näituse fotodest.

Enamik ristipuid ei ole kaitse all ja seetõttu on aastate jooksul maha võetud mitmed elujõulised ristimetsad. Mujal Eestis ja naaberrahvastegi juures on taoline komme ammu hääbunud, seetõttu vajavad ristidega märgitud kagueestlaste hingepuud meie kõigi erilist tähelepanu ja austavat suhtumist.

Näitust «Kagu-Eesti ristipuud» ja vastvalminud veebikaarti tutvustavad Eesti Roheline Liikumine ja Võru Instituut. Projekti toetasid Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Roheline Värav