Märgukiri saadeti maavanemale ja ajalehele Raplamaa Sõnumid. Raplamaa Sõnumid 12.02.2016 seisuga märgukirja avaldanud ei ole.

 

Esitaja: Aivar Jürisalu
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tiigimäe, Paluküla, 79019, Kehtna vald, Rapla maakond


Rapla maavanem Tõnis Blank

Avalik märgukiri 26.01.2015

Märgukiri on ajendatud Raplamaa terviseedendaja Ülle Laasneri artiklist „Raplamaa rahval on oma maakonnas õigus tervisele ja turvalisusele“ Raplamaa Sõnumites (13.01.2016).

Ülle Laasneri artikli puhul on tegemist suuresti demagoogiaga, aga käesoleva märgukirja eesmärk ei ole demagoogiliste väidete ümberlükkamine.

Esitaja juhib tähelepanu järgmistele asjaoludele:

1. On väga oluline jälgida, kes avaldab arvamust. Kui Ülle Laasner eraisikuna võtab tigedalt siunata mingit ühiskonna gruppi, siis on see tema sisemise kultuuri (selle puudumise) tunnus. Kui Ülle Laasner riigiametnikuna võtab tigedalt siunata mingit ühiskonnagruppi (maausulisi), siis eksib ta riigiametniku ühe olulise põhimõtte, s.o neutraalsuse, vastu. Riik (riigiametnik) peab erinevaid ühiskonnagruppe käsitlema võrdselt. Loomulikult võib riigiametnik olla kriitiline kellegi tegevuse suhtes, aga kriitiline saab üldises plaanis olla kahel juhul:

a) kellegi tegevus või hoiak on õiguslikult küsitav;

b) rikutakse üldinimlikku põhimõtet, käitumine on ebaeetiline või vastuolus kultuuriruumis kehtivate (rahvuslike) kommete ja tavadega.

Kriitika peab olema argumenteeritud ja põhjendatud. Riigiametnik Ülle Laasneri artiklist ei nähtu, et loodusliku pühapaiga säilimist toetavate inimeste (sealhulgas ka maausuliste) tegevus oleks õiguslikult küsitav või üldinimlikke põhimõtteid rikkuv ning vastuolus meie kultuuriruumis kehtivate kommete ja tavadega. Esitaja hinnangul on Ülle Laasner rikkunud riigiametniku neutraalsuse põhimõtet.

2. Riigiametniku tegevuse kõige olulisem reegel on järgida seadust. Riigiametnik Ülle Laasner oma artiklis toetab ja tolereerib seaduse rikkumist. Disc-golfi pargi kohta on olemas Keskkonnainspektsiooni 13.02.2015 otsus, mis ütleb, et rajatised on ebaseaduslikud. Keskkonnaameti esindaja ütleb 29.05.2015 kirjas1, et disc-golfi rajatised on ebaseaduslikud ja palub rajad likvideerida. Muinsuskaitseameti 03.12.2015 ettekirjutuse2 järgi on kultuurimälestist rikutud ning disc-golfi korvid tuleb mälestiselt ja kaitsevööndist eemaldada. Eeltoodud asjaoludele juhtis tähelepanu ka Paluküla hiiemäe hoiu seltsingu liikme järelepärimine Kehtna vallavolikogule 30.12.20153, mida refereeriti Raplamaa Sõnumites 31.12.2015. Märgukirja esitaja hinnangul toetab riigiametnik, Rapla Maavalitsuse terviseedenduse spetsialist, Ülle Laasner teadlikult ebaseaduslikku tegevust. Selline käitumine on riigiametniku puhul lubamatu.

3. Ülle Laasner kirjutab: „Eelmise aasta lõpupoole lahvatas tohutu draama, mis päädis novembri keskel meedias teleklipi ja erinevates väljaannetes artiklitega: „Noor naga viskas lendava taldrikuga maausulise põlve veriseks, ...““ Hiiemäe kinnistu on avalik ruum ja ei ole oluline, kelle põlv visati veriseks. Avalikus ruumis viibivate inimeste turvalisus peab olema tagatud, avalikus ruumis ei tohi olla tegevusi ega rajatisi, mis seavad ohtu seal viibivate inimeste tervise. Riigiametnik ja terviseedendaja peaks olema esimene inimene, kes nõuab inimeste tervist ohustava tegevuse lõpetamist ning vastavale tegevusele suunavate ebaseaduslike rajatiste kõrvaldamist. Kui Raplamaa terviseedendajana seda ei mõista, on ta ametisse sobimatu.

Lähtudes eelkirjutatust, palun:

  1. Rapla maavanemal hinnata Ülle Laasneri sobivust Rapla maavalitsuse terviseedenduse spetsialisti ametikohal töötamiseks;

  2. Vastata märgukirja esitajale argumenteeritult.


Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Aivar Jürisalu
Paluküla hiiemäe hoiu seltsing

1 http://sadr.keskkonnaamet.ee/extensions/saurus4_adr/ddoc.php?file=/public/adr_upload/HJR_14-4_11070_2_29052015_1507648.535508.ddoc
ja http://palukyla.maavald.ee/dokumendid/5028-12-06-2015-10228-keskkonnaameti-kiri-disc-golfi-rajatiste-ebaseaduslikkuse-kohta-29-05-2015
2http://delta.andmevara.ee/rapla/fail/493659/Margukiri_Palukula_Hiiemagi_03_12_2015_UK.bdoc
3 http://palukyla.maavald.ee/dokumendid/5043-palukula-elaniku-jareleparimine-kehtna-vallavolikogult-30-12-2015-ja-vastus-21-01-2015

------------------------------------


Maavanema vastus 25.02.2016


Vastus märgukirjale                                                Teie: 26.01.2016
                                                                                     Meie: 25.02.2016 nr 2-3/16/166-2


Vastuseks teie märgukirjale, kus te tõstatate küsimuse Ülle Laasneri sobivuse kohta töötamiseks riigiametnikuna, teatan, et mainitud artikkel maakonna lehes ilmus arvamuse rubriigis ja alla oli kirjutanud Ülle Laasner kui kodanik: tervisedendaja ja terviseusuline, mitte kui ametnik.
Oma arvamuses avaldab autor lootust, et Paluküla Hiiemäele mahuvad ära kõik huvilised ja et tegevusi tuleb turvaliselt kavandada.


Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tõnis Blank
maavanem